Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51
fax: 76 746 53 52
NIP: 692-23-02-020
REGON: 020035320
Konto uczelni: BZ WBK S.A. o/Polkowice 73-1090-2109-0000-0005-5006-4774
Nr 231 w Rejestrze Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

mapa