STRONA W BUDOWIE

Struktura organizacyjna

Organem uczelni jest Rektor - dr Tadeusz Kierzyk . Rektor powoływany jest przez Założyciela. Organem kolegialnym Uczelni jest Senat. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni są następujace wydziały:

  • Wydział Nauk Społecznych - Dziekan dr Jan Walczak
  • Wydział Nauk Technicznych - Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż Stanisław Piesiak
  • Wydzial Zamiejscowy w Lubinie- Dziekan dr inż Anna Wojciechowicz

Pracami wydziału kieruje dziekan.